Nový státní znak

Dnes odpoledne byl přijat nový státní znak Svrchovaného knížectví Sněžných plání. Autorem je heraldik Tomáš Gluszny, který ochotně nabídl pomoc při tvorbě státního symbolů.

 

Není to zdaleka jediná změna, v přípravě jsou například vlajky provincií a jejich vlastní znaky. 

 

Reklamy

Knížecí standarta

Z úst panovníka dnes zaznělo prohlášení o plánovaném vyhlášení knížecí standarty. Mělo by se jednat o obdobu standarty prezidentské, bude se nacházet na seznamu státních symbolů a pravděpodobně se její podoba dostane i na plánované bankovky. Celá tato věc bude projednána s ministrem financí, vikomtem Tomášem Zadražilem.

,,…potřebuji symbol, který bude přímo charakterizovat můj vládní institut“ – Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.

Krytí budoucí měny

Dnes panovník poprvé představil návrh, ve který se týká krytí budoucí měny. Mělo by dojít ke svázání hodnoty s blíže neurčenou kryptoměnou, která by se nacházela ve státní pokladně.

,,Jsem si vědom toho, že by se nám tato volba mohla v budoucnu vymstít, například pokud dojde k propadu na trhu s kryptoměnami. Do té doby by to však bylo elegantní řešení a mohl by se očekávat i prudký nárůst hodnoty, který by se odrazil v naší ekonomické prosperitě. Byl bych nerad, pokud by muselo vlivem pádu hodnoty přistoupit k měnové reformě.“ – Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.

Do dnešního dne však nebyl představený jediný návrh fyzické podoby státní měny. Vše bude projednáno na nejbližší schůzi knížete s ministrem financí, termín této schůzky zatím není znám. Předmětem schůze bude i kryptoměna, kterou bude státní měna krytá. Nejžhavějším kandidátem aktuálně zůstává Ripple.

Jeho nejjasnější výsost vyjadřuje podporu žlutým vestám.

Dnes se panovník rozhodl vyjádřit k nepokojům, které propukají po celé Francii.

,,Prezident Macron se dokázal proslavil svým sobeckým jednáním. Pokud se stát zve demokratický, hlavní slovo by měl mít občan, v případě, že to tak není… je na místě, aby dal najevo svůj nesouhlas. Násilí je sváděňo na krajně levicové a pravicové hnutí, myslím si však, že bude problém daleko hlubší. Nad pokojným protestem každý mávne rukou a i žlutým vestám musí být tato skutečnost jasná. Nezávisle na tom co říkají.“ – Jeho nejjasnější výsost  kníže Jan Aurelius I.