Vláda SNPN vyhlašuje vyjímečný stav.

Vláda Svrchovaného knížectví Sněžných plání vyhlašuje do 20.3 vyjímečný stav dle §d-003 LPSOU. Naštěstí nemáme žádné informace o tom, že by onemocněl někdo z našich řad. Stáváme se tak poslední zemí ve střední Evropě, která nehlásí žádné nakažené.

 

Nový státní znak

Dnes odpoledne byl přijat nový státní znak Svrchovaného knížectví Sněžných plání. Autorem je heraldik Tomáš Gluszny, který ochotně nabídl pomoc při tvorbě státního symbolů.

 

Není to zdaleka jediná změna, v přípravě jsou například vlajky provincií a jejich vlastní znaky. 

 

Knížecí standarta

Z úst panovníka dnes zaznělo prohlášení o plánovaném vyhlášení knížecí standarty. Mělo by se jednat o obdobu standarty prezidentské, bude se nacházet na seznamu státních symbolů a pravděpodobně se její podoba dostane i na plánované bankovky. Celá tato věc bude projednána s ministrem financí, vikomtem Tomášem Zadražilem.

,,…potřebuji symbol, který bude přímo charakterizovat můj vládní institut“ – Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.

Krytí budoucí měny

Dnes panovník poprvé představil návrh, ve který se týká krytí budoucí měny. Mělo by dojít ke svázání hodnoty s blíže neurčenou kryptoměnou, která by se nacházela ve státní pokladně.

,,Jsem si vědom toho, že by se nám tato volba mohla v budoucnu vymstít, například pokud dojde k propadu na trhu s kryptoměnami. Do té doby by to však bylo elegantní řešení a mohl by se očekávat i prudký nárůst hodnoty, který by se odrazil v naší ekonomické prosperitě. Byl bych nerad, pokud by muselo vlivem pádu hodnoty přistoupit k měnové reformě.“ – Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.

Do dnešního dne však nebyl představený jediný návrh fyzické podoby státní měny. Vše bude projednáno na nejbližší schůzi knížete s ministrem financí, termín této schůzky zatím není znám. Předmětem schůze bude i kryptoměna, kterou bude státní měna krytá. Nejžhavějším kandidátem aktuálně zůstává Ripple.

Jeho nejjasnější výsost vyjadřuje podporu žlutým vestám.

Dnes se panovník rozhodl vyjádřit k nepokojům, které propukají po celé Francii.

,,Prezident Macron se dokázal proslavil svým sobeckým jednáním. Pokud se stát zve demokratický, hlavní slovo by měl mít občan, v případě, že to tak není… je na místě, aby dal najevo svůj nesouhlas. Násilí je sváděňo na krajně levicové a pravicové hnutí, myslím si však, že bude problém daleko hlubší. Nad pokojným protestem každý mávne rukou a i žlutým vestám musí být tato skutečnost jasná. Nezávisle na tom co říkají.“ – Jeho nejjasnější výsost  kníže Jan Aurelius I.

Historicky první summit nejvyšších představitelů vlády

Dne 5.12 2018 proběhlo první setkání představitelů vlády, společně s iniciačním ceremoniálem. Do funkce byl jmenován Tajemník Úřadu jeho nejjasnější výsosti – Aleš Franz Des Fours, Ministr financí – vikomt Tomáš Zadražil, Šéf zpravodajské agentury – Jakub Macíček, Ministr vnitra – Václav Kotlas, vedoucí propagace – Martin Vais a Ministr obrany – Pavel Havliš.

,,Dnešní summit bych shledal velmi uspokojivým. Kníže všem předal funkce a naše vláda mohla konečně začít pracovat pro naše milované knížectví.“ – hrabě Aleš Franz Des Fours

Po dvouhodinovém jednání, které započalo v 18:00 hodin bylo předneseno několik návrhů. Také se začal postupně vypracovávat plán do budoucna. Rozdělení funkcí následovala diskuze na předem připravené témata, otevřeno bylo i obecné debatování na téma Svrchovaného knížectví Sněžné pláně.

Oficiálně byl založen státní rozpočet, předložena současná vlajka a jednalo se i o změně státní hymny, což bylo následně přesunuto na dobu neurčitou. Jeho nejjasnější výsost je proti jakýmkoliv změnám státních symbolů a není ochotná je měnit, pokud k tomu nebude závažnější důvod. Plánované je taky navrhnutí kryté měny, Úřad jeho nejjasnější výsosti ale zatím nemá žádné jisté bližší informace, o všem se bude jednat.

,,Jedině s dobrým pracovním kolektivem bude možné povznést náš svrchovaný stát na úroveň, která mu přísluší. Hlavní slovo má stále Úřad jeho nejjasnější výsosti, v čele se mnou. Toto je velice významný den. Summit trval něco přes dvě hodiny, přesto si nemyslím, že by padlo vše podstatné, ještě je před námi spousta práce. Vesměs ale individuální. Budu moc rád, pokud bude zase po delší době možné uspořádat summit, kde se vše ujasní. Zatím jsem s výsledkem spokojen. „ – Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.