Vyjasnění sporu o území ČSR

Dnes večer proběhlo jednání mezi Jeho nejjasnější výsostí a prezidentem ČSR, F. Koblanským. Státní představitelé se rozhodli uzavřít kapitolu sporů o nově připojené území. Má být podepsána ve fyzické podobě smlouva, která by vládám přinesla povinnost oznámit a jednat, pokud by jevila zájem o část území náležící druhé straně.

 

Vyjádření nesouhlasu s internetovou cenzurou

Dnešním dnem panovník podepsal listinu, ve které vyjadřuje nesouhlas s platnou legislativou České republiky, která přímou cestou útočí na svobodu slova. Dokument byl podepsán i ve fyzické podobě. Jako každý jiný dekret může být v budoucnu odvolán Úřadem jeho nejjasnější výsosti. Doslovné znění si můžete přečíst zde:

Vyjádření nesouhlasu s internetovou cenzurou

Část I.

Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I. vyjadřuje pobouření vůči platné legislativě České republiky, která přímo i nepřímo útočí na svobodu slova.

Část II.

Tímto dokumentem není nikdo vyzýván k občanské neposlušnosti spočívající v porušování nařízení, které vydává Česká republika. Panovník reaguje na nedávné vyjádření Policie ČR, která upozorňuje na možnost trestního stíhání v případě, že bude písemnou formou po internetu šířen ,,závadný obsah“. Úřad jeho nejjasnější výsosti důrazně varuje před možnou novelizací, která by jako závadný obsah mohla označit i výroky, které mohou obsahovat pravdivé informace o současné politické situaci, nebo přímo o závadném jednání ze strany státu.

Stát by neměl v žádném případě omezovat svobodný přístup k informacím. Současná legislativa znemožňuje schvalování trestných činů a to může být první krok. Jeho nejjasnější výsost vyzývá k obezřetnosti ze strany právoplatných občanů knížectví Sněžné pláně.

Část III.

Pokud jste zároveň občany České republiky, jste vyzváni k respektování těchto zákonů. Naskytne-li se však možnost k pokojnému vyjádření svého nesouhlasu se stávající legislativou, nezdráhejte se jí využít za účelem jasného formulování toho, co je a co není závadným obsahem. Jako trestný čin může být v budoucnu označeno cokoliv.

Podepsána dne 28.11. 2018
Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.

První Územní dekret Jeho nejjasnější výsosti

Dnešním dnem se panovník Jan Aurelius I. rozhodl podepsat První Územní dekret Jeho nejjasnější výsosti. Tímto dekretem se rozhodl panovník reagovat na pobouření ze strany Československé národní demokracie (ČND), vzhledem k nedávné anexi dalšího území. Celé znění knížecího dekretu je zde:

První Územní dekret Jeho nejjasnější výsosti
Odpověď vládě Československé republiky

Část I.

Území, které bylo anektováno dne 22.11. 2018 a bylo připojeno k územnímu celku Svrchované knížectví Sněžné pláně v budoucnu nebude navráceno Československé republice. Úřad jeho nejjasnější výsosti, knížete Jana Aurelie I. bere na vědomí námitku vznesenou z úst Československé národní demokracie (dále jen ČND) a uznává, že by současnou situaci dokázalo zlepšit všasné ohlášení tohoto kroku. Zároveň však důrazně odmítá, že by krok měl sloužit k narušení soběstačnosti, nebo celistvosti Československé republiky.

Část II.

Územní celek Svrchovaného knížectví Sněžné pláně je plně v rukou Jeho nejjasnější výsosti. V současné době se neplánuje anexe další oblasti. Panovník uznává, že vyjádření ČND má své opodstatnění, namítá však, že současné hranice mají své odůvonění například i co se samotné oblasti Východní provincie týče. Nyní je knížectví ohraničeno i přírodní bariérou. Panovník také dodává, že narozdíl od Československé vlády je shopný území, které nepatří žádnému soukromému subjektu efektivně spravovat a udržovat, čehož se do současné doby nedočkal – a to jak ze strany Slovenské republiky, tak ze strany Československé republiky. Anexe je navíc jedna z možností, jak zchátralé a nevyužité pozemky převzít pod vlastní kontrolu.

Část III.

Panovník bude rád, pokud zůstanou vztahy Svrchovaného knížectví Sněžné pláně a Československé republiky nadále přátelské. Pro řešení celé situace je možné svolat fyzický summit. Úřad jeho nejjasnější výsosti však anexi považuje nadále za platnou a nehodlá se v žádném případě vzdát územního nároku tak, jako se tomu stalo v případě provincie Sněžné pláně, která byla v celé své výměře navrácena do rukou Československé republiky. Pokud anexe nebude uznána ze strany vlády Československé republiky, Úřadu jeho nejjasnější výsosti nezbude jiná možnost, než zpochybnit suverenitu Československé republiky a uznat, že spojenectví definitivně dospělo ke konci. Dále bude Úřad jeho nejjasnější výsosti očekávat, že se Československá republika na své vlastní náklady rozhodne rekultivovat území, které bylo k Východní provincii připojeno, což má být závazek Svrchovaného knížectví Sněžné pláně.
Podepsána Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.

Definitivní rozhodnutí o připojení nového pozemku k Východní provincii

Dne 22.11 2018 byly definitivně vymezeny hranice Východní provincie o celkové ploše 3521 metrů čtverečních.

,,Podepsal jsem prohlášení o přidružení dalšího území. Úřad Jeho nejjasnějšího veličenstva stanovil oficiálně nové hranice Východní provincie o celkové ploše 3521 metrů čtverečních – a to dne 22.11 2018.“ – Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.

Anexe další části pozemku

Jako odezva na plánované odevzdání provincie Sněžné pláně má být přisvojena další část pozemků k Východní provincii. Jeho nejjasnější výsost situaci komentuje takto:

,,Nemyslím si, že se jedná o chybný tah. Je to plocha, která nebyla několik desítek let využívaná a žádné využití ani plánováno nebylo. Vrchní část mapy nemá podle katastrálního úřadu ani žádného vlastníka, u zbytku je vlastníkem Slovenská republika. Ke dni 21. listopadu je ale v plánu oficiální přisvojení pozemku k územnímu celku Svrchovaného knížectví Sněžné pláně. Jedná se o kompenzaci ztráty provincie Sněžné pláně. Celková rozloha bude i se započítáním Západní provincie činit necelých 7 kilometrů čtverečních“

Pokud panovník nerozhodne jinak, bude ke dni 21. listopadu oficiálně připojena další část územního celku. Ještě v ten den by se měl Úřad Jeho nejjasnější výsosti definitivně vzdát 36 metrů čtverečních, na kterých se rozkládá provincie Sněžné pláně.

Změna Listina práv, svobod a obecných ustanovení.

Dnes večer byla pozměněna Listina práv, svobod a obecných ustanovení. Bylo dodáno několik dalších bodů a prozatím se s další změnou nepočítá. Pokud se tak stane, panovník se zavazuje informovat o další nadcházející změně.

,,Stará podoba nebyla kompletní a chyběla zde zmíňka o množství podstatných témat. Prozatím se jedná o poslední změnu, další novelizaci ale jeho nejjasnější výsost nemůže vyloučit. Čas ukáže, zda je současné podoba vyhovující, nebo bude potřeba sáhnout k další změně.“ – jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I.

Plánované pozměnění Prohlášení o zachování mírumilovné povahy státu

,,V rámci diplomacie naráží Úřad jeho nejjasnější výsosti na značné omezení, které plynou z některých bodů tohoto prohlášení. Rád bych, aby se stalo Svrchované knížectví Sněžné pláně součástí MVA (Mikronacionální vojenské aliance), obávám se však, že by mohlo dojít k určitým komplikacím díky nejasnému formulování prohlášení v některých bodech. Úřad jeho nejjasnější výsosti ale zdůrazňuje, že se nejedná o zrušení tohoto prohlášení, jde jen o pár kosmetických úprav v několika bodech.“ – kníže Jan Aurelius I.

Technické problémy s vydáváním občanství

Na stole úřadu knížete Jana Aurelie I. se hromadí žádosti o občanství, ale z technických důvodů nemůžou být potvrzeny, ani oficiálně zamítnuty.

,,Ve státní kase chybí finance a není možné vytisknout legitimace – jednak z důvodu omezených finančních možností, dále také proto, že jeho nejjasnější výsost nemá přístup k tiskárně. Nastala takhle docela komická situace, úřad nemůže tisknout žádné dokumenty. Vše by se mělo změnit zítra“

Takto komentuje situaci jeho nejjasnější výsost.

,,Pochopitelně je možné zasílat na naši emailovou adresu snowyplains@protonmail.com další žádosti, k vyřízení ale chybí prostředky. Kancelář jeho nejjasnější výsosti obeznámí všechny tazatele, až se situace změní“ – kníže Jan Aurelius I.